U doet de kraan open en stelt het volgende vast:


  • Er komt weinig water uit en dit zowel bij koud als warm water of
  • Bij het sluiten van de kraan en dit zowel bij koud als warm water, vormt zich nog een fijn straal water of druppels.


De oorzaak voor beide symptomen kan verhaald worden op vuildeeltjes (zand, metaalrestjes, smurrie,...) dat zich in de perlator bevinden of in de filters aan de toevoer tussen de afsluitkranen (schellkranen) en de kraan zelf.


Wat moet je doen?

  1. Controleer de perlator dat zich aan het uiteinde van de uitloop bevindt:


Normaal gezien kan je dit met de hand losmaken en dan reinigen. Stel dat dit niet gaat, gebruik dan de speciaal meegeleverde sleutel. Eens je de perlator losgemaakt hebt, volstaat het om dit onder stromend water proper te maken.

Stel je vast dat er geen vuil aanwezig is in de perlator dan is de volgende stap de filters controleren op de toevoerflexibels. LET OP: Vooraleer je deze flexibels losmaakt, verzeker je van het feit dat DE watertoevoer hiernaar afgesloten is d.m.v. van de afsluitkranen te sluiten.


Het water is afgesloten, dus nu kan je de flexibels losmaken door gebruik te maken van een sleutel. Indien de plaatsingsvoorschriften opgevolgd werden, zou men hier zeeffilters geplaatst moeten hebben. Deze zijn eveneens gemakkelijk te verwijderen en te reinigen. Deze filters dienen om de kraan en meer bepaald het binnenwerk te beschermen van elementen die krassen of andere beschadiging kunnen veroorzaken.


Het gebeurd ook dat deze filters geplet of beschadigd in de toevoerflexibels zitten.


Hulp nodig?


Je hebt dit allemaal zelf gecontroleerd of je ziet het niet zitten om dat zelf te doen? Geen probleem!


Download onderstaande formulier en bezorg ons jouw aankoopfactuur. Wij doen het nodige voor u!